LỊCH HỌC LỚP V97

0

LỊCH HỌC LỚP ĐIỀU DƯỠNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
8:00 – 8:45 1 Shadowing Nghe Shadowing Nghe Ôn tập
CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH
8:45 – 9:30 2 Hội thoại Nghe Hội thoại Nghe Ôn tập
CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH
9:40 – 10:25 3 Từ vựng Chuyên ngành Từ vựng Chuyên ngành Kiểm tra hội thoại
CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH
10:25 – 11:10 4 Kanji Đọc – Viết Kanji Đọc – Viết Kiểm tra hội thoại
CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH
14:00 – 15:00 5 Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ngữ pháp Ôn tập
CÔ HUYỀN CÔ HUYỀN CÔ HUYỀN CÔ HUYỀN CÔ HUYỀN
15:00 – 16:00 6 Ngữ pháp Luyện tập mẫu câu Ngữ pháp Luyện tập mẫu câu Kiểm tra viết
CÔ HUYỀN CÔ HUYỀN CÔ HUYỀN CÔ HUYỀN CÔ HUYỀN