LỊCH HỌC LỚP V97

LỊCH HỌC LỚP ĐIỀU DƯỠNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 8:00 - 8:45 1 Shadowing Nghe Shadowing Nghe Ôn tập CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH 8:45 - 9:30 2 Hội thoại Nghe Hội thoại Nghe Ôn tập CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ...

LỊCH HỌC LỚP V96

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG NHẬT ĐIỀU DƯỠNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 8:00 - 8:45 1 Shadowing Nghe Shadowing Nghe Ôn tập CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH 8:45 - 9:30 2 Hội thoại Nghe Hội thoại Nghe Ôn tập CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH CÔ...

LỊCH HỌC LỚP B2

Lịch học tuần 1 Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh 1                   8h-8h50 Lektion 1 Wortschatz Grammatisch Übungen Lektion 2 2                 9h-9h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Bài tập Bài 2 3                 10h-10h50 Raum Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương 4                   14h-14h50 Lektion Wortschatz Grammatisch Lösen Übungen Lektion 2 5                  15h-15h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Chữa bài tập Bài 2 6                 ...

LỊCH HỌC LỚP B1

Lịch học tuần 1 Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum Lehrerin Thủy Lehrerin Thủy Lehrerin Thủy Lehrerin  Thủy Lehrerin Thủy 1                   8h-8h50 Lektion 1 Wortschatz Grammatisch Übungen Lektion 2 2                 9h-9h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Bài tập Bài 2 3                 10h-10h50 Raum Lehrerin Thủy Lehrerin Thủy Lehrerin Thủy Lehrerin  Thủy Lehrerin  Thủy 4                   14h-14h50 Lektion Wortschatz Grammatisch Lösen Übungen Lektion 2 5                  15h-15h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Chữa bài tập Bài 2 6                 ...

LỊCH HỌC LỚP A2

Lịch học tuần 1 Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum Lehrerin Hiền Lehrerin Hiền Lehrerin Hiền Lehrerin  Hiền Lehrerin Hiền 1                   8h-8h50 Lektion 1 Wortschatz Grammatisch Übungen Lektion 2 2                 9h-9h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Bài tập Bài 2 3                 10h-10h50 Raum Lehrerin Hiền Lehrerin Hiền Lehrerin Hiền Lehrerin  Hiền Lehrerin Hiền 4                   14h-14h50 Lektion Wortschatz Grammatisch Lösen Übungen Lektion 2 5                  15h-15h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Chữa bài tập Bài 2 6                 ...

LỊCH HỌC LỚP A1

Lịch học tuần 1 Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh 1                   8h-8h50 Lektion 1 Alphabet Diktion Schreiben Lektion 2 2                 9h-9h50 Bài 1 Bảng chữ cái Cách phát âm Cách viết Bài 2 3                 10h-10h50 Raum Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương 4                   14h-14h50 Lektion Alphabet Diktion Schreiben Lektion 2 5                  15h-15h50 Bài 1 Bảng chữ cái Cách phát âm Cách...

LỊCH HỌC LỚP K6

Lịch học tuần 1 월 화 수 목 금 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 1                   8h-8h50 한글 익히기 모음 - 자음 작법 음절 구조 발음법 2                 9h-9h50 Làm quen với chữ tiếng Hàn Nguyên âm - Phụ âm Cách viết Cấu trúc âm tiết Cách phát âm 3                 10h-10h50 교사 Thanh 교사 Thanh 교사 Thanh 교사...

LỊCH HỌC LỚP K5

Lịch học tuần 1 월 화 수 목 금 교사 Dương 교사 Dương 교사 Dương 교사 Dương 교사 Dương 1                   8h-8h50 한글 익히기 모음 - 자음 작법 음절 구조 발음법 2                 9h-9h50 Làm quen với chữ tiếng Hàn Nguyên âm - Phụ âm Cách viết Cấu trúc âm tiết Cách phát âm 3                 10h-10h50 교사 Ngân 교사 Ngân 교사 Ngân 교사...

LỊCH HỌC LỚP V94

    月 火 水 木 金 8:00 - 8:15 1 説明会 小テスト 小テスト 小テスト 小テスト Khai giảng Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH 8:15 - 9:05 2 挨拶・自己紹介① 挨拶・自己紹介② ひらがな 復習 カタカナ① カタカナ⑥ Chào hỏi - Giới thiệu bản thân Chào hỏi - Giới thiệu bản thân Các câu giới...