134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2017

134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2017 Vừa qua, Cục Quản lý Lao động ngoài nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ...

TÀI LIỆU TIẾNG ĐỨC

Tiếng Đức dành cho người Việt 1.Âm và cách phát âm trong tiếng Đức 2. Đo lường, kích thước và tiền tệ 3. Thức ăn, nhà hàng và việc ăn uống 4. Nhà nghỉ, khách sạn 5. Bàn về...

TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT

Thân gửi các bạn tài liệu Tự học tiếng Nhật mới nhất. Giáo trình IM Japan Mục lục Tiếng Nhật căn bản Tiếng Nhật trong công việc Giải thích ngữ pháp từ vựng Luyện...

TÀI LIỆU TIẾNG HÀN

Thân gửi các bạn Tài liệu tiếng Hàn mới nhất Tiếng Hàn cơ bản (PDF) Tiếng Hàn chuyên ngành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho người lao động tại Hàn Quốc  4500 câu giao...