Trang chủ THỰC TẬP KĨ THUẬT NHẬT BẢN

THỰC TẬP KĨ THUẬT NHẬT BẢN

Thông tin về các chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản và khoá đào tạo tiếng Nhật tại Trung Tâm Đào Tạo Tiêng Nước Ngoài.

kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển chương trình IM Japan ngày 24 - 25/10/2018

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi...

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ của những ứng...
Thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản

Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 03 – 05/10/2018

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình của Tổ chức IM Japan đã được Bộ Lao động – Thương binh và...
Thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản

Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 24 – 25/9/2018

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình của Tổ chức IM Japan đã được Bộ Lao động – Thương binh và...

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật...

Thông báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 3/2018 Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động –...
Tổ chức Phiên giao dịch việc làm

Cập nhật vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ...

  Ngày 4/10/2018, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Văn phòng HRD tại Việt Nam, Văn phòng IM Japan tại Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung...
thực tập sinh Nhật bản

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi...

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển cho ứng viên nữ các tỉnh miền Bắc và miền Trung đăng ký tham gia chương trình IM Japan...

Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 13 – 14/9/2018

Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 13 - 14/9/2018 Thực hiện kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình của...

Thông báo thay đổi kế hoạch thi tuyển Chương trình IM Japan

Ngày 11/9/2018, Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 18-19/9/2018 (kỳ thi tuyển lần 03 – Thông báo tuyển chọn đợt...
Tổ chức Phiên giao dịch việc làm

Cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao...

Cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 12/9/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh   Ngày 12/9/2018, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối...

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi...

  Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển cho ứng viên nam và nữ các tỉnh phía Nam đăng ký tham gia chương trình IM Japan ngày...