Thống nhất kế hoạch xuất cảnh ngày 08/7/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 08/7/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY)và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở đào...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 11/03/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 11/03/2019, xem chi tiết TẠI ĐÂY và đề nghị anh/chị: - Tập...
HỆ THỐNG MÁY TÍNH LỚP LUYỆN THI EPS–TOPIK

THÔNG BÁO MỞ LỚP LUYỆN THI EPS–TOPIK LẦN THỨ 14 Tháng 12-2018

Với hiệu lực của bản cam kết MOU giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc, chương trình EPS-TOPIK đã mở ra cơ hội việc làm một cách hợp pháp tại Hàn Quốc cho...
Chúc mừng học viên của Trung tâm Đào tạo Tiếng nước ngoài đạt kết quả cao kỳ thi CBT vừa qua!

Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực trong...

Từ ngày 27/10 đến ngày 29/10/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề và...
Xuất cảnh đi Hàn Quốc theo chương trình EPS

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XUẤT CẢNH NGÀY 12/11/2018 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 12/11/2018, xem chi tiết TẠI ĐÂY và đề nghị anh/chị: Tập trung...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/7/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 10/7/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở đào...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/5/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 20/5/2019 (Xem ở cuối bài hoặc tải danh sách về máy TẠI ĐÂY) và...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07/10/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 07/10/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở đào...
xklđ Hàn Quốc

Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng lao động, xem chi tiết XEM TẠI...

Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng lao động (xem danh sách tại đây). Để hoàn...