Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/5/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 27/5/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY ) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 17/6/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 17/6/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 23/4/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 23/4/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07/10/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 07/10/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở đào...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 29/4/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 29/4/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP...

Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao...
Thông báo học bổ túc trước khi xuất cảnh

THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC LỰA CHỌN...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức...
xklđ Hàn Quốc

Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng lao động, xem chi tiết XEM TẠI...

KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP VÀ...

Từ ngày 25/09 đến 02/10/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính...