Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 28/8/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 28/8/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/8/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 26/8/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng lao động (xem danh sách tại đây). Để hoàn...

Thông báo kết quả Vòng 1 – Thi tiếng Hàn năm 2019 trong ngành...

Từ ngày 02/07 đến 31/07/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 21/8/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 21/8/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI, DANH SÁCH DỰ THI VÀ CA THI TIẾNG HÀN...

Triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn, căn cứ Công văn thông báo của...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/8/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 19/8/2019 (tải danh sách Tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở đào...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THANH LÝ HỢP ĐỒNG VÀ RÚT TIỀN KÝ QUỸ ĐỐI...

1. Hình thức nộp hồ sơ - Nộp theo đường bưu điện: Người lao động gửi chuyển phát nhanh bảo đảm về Trung tâm Lao động ngoài nước theo địa chỉ: Trung tâm Lao động ngoài...

THÔNG BÁO BỔ SUNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THAM DỰ KỲ THI...

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi hồ sơ của người lao động về nước đúng hạn đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn kỳ I năm 2019 cho phía Hàn Quốc....

Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Kết quả kiểm tra hồ sơ Ngày nhận hồ sơ 1 Trần Thị Hồng Thắm 12/06/1985 Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu 2 Lê Văn Quảng 01/05/1988 Thiếu photo chứng thực sao...