Danh sách các địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn lần...

Danh sách các địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ 12 Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo các điểm tiếp nhận đăng ký kỳ thi tiếng Hàn lần...

TOÀN CẢNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC

Toàn cảnh xuất khẩu lao động Hàn Quốc Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ tuyển chọn và phái cử lao động...