MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THI TIẾNG HÀN...

Hiện nay, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý nôn nóng muốn đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS của người lao động nên có nhiều tổ chức, cá...

THÔNG BÁO TẠM DỪNG TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2017...

Thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2017 tại một số địa phương Tiếp theo Công văn số 1142/LĐTBXH - QLLĐNN ngày 27/3/2017 của Bộ Lao động - Thương...

Danh sách các địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn lần...

Danh sách các địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ 12 Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo các điểm tiếp nhận đăng ký kỳ thi tiếng Hàn lần...

TOÀN CẢNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC

Toàn cảnh xuất khẩu lao động Hàn Quốc Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ tuyển chọn và phái cử lao động...