THÔNG BÁO XUẤT CẢNH EPS

Category này là các thông báo xuất cảnh của chương trình EPS đi Hàn Quốc

Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 22/5/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 22/5/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/5/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 20/5/2019 (Xem ở cuối bài hoặc tải danh sách về máy TẠI ĐÂY) và...
Thông báo kế hoạch xuất cảnh của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 13/5/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 13/5/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 08/5/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 08/5/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 29/4/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 29/4/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/4/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 24/4/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 23/4/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 23/4/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 22/4/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 22/4/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY ) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 21/4/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 21/4/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY ) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...