Thông báo học bổ túc trước khi xuất cảnh

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, HƯỚNG DẪN...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo về thời gian, địa điểm và quy trình tiếp nhận đối với người lao động mẫu mực về nước và thực hiện khai báo để tái...
Các lao động theo chương trình EPS tập trung tại ĐH Đại Nam

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 21/01/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 21/01/2019, xem chi tiết TẠI ĐÂY và đề nghị...
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 20 tại Tp Đà Nẵng

Thông báo gia hạn hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Theo thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của 769 người lao động thi tiếng Hàn trong...
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 20 tại Tp Đà Nẵng

Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng lao động, xem chi tiết XEM...
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 14/01/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 14/01/2019, xem chi tiết TẠI ĐÂY và đề nghị...
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 20 tại Tp Đà Nẵng

Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 07/01/2019 đến ngày 21/01/2019 (Khóa 01-ĐN), xem chi...
Thông báo kế hoạch xuất cảnh của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07/01/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 07/01/2019, xem chi tiết TẠI ĐÂY và đề nghị...
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 20 tại Tp Đà Nẵng

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 25/12/2018 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 24/12/2018, xem chi tiết TẠI ĐÂY và đề nghị anh/chị: - Tập...

DANH SÁCH LAO ĐỘNG HÀN QUỐC ĐÃ KÝ QUỸ

DANH SÁCH LAO ĐỘNG HÀN QUỐC ĐÃ KÝ QUỸ (Cập nhật đến ngày 17/12/2018) (Trung tâm sẽ cập nhật hết tất cả các đợt vào Bảng tính trực tuyến tại đây để tra cứu) (Danh sách...
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 20 tại Tp Đà Nẵng

THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG CBT ĐƯỢC DN HÀN QUỐC SỬ DỤNG LAO...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng lao động, xem chi tiết XEM TẠI...