Danh sách bệnh viện khám sức khoẻ đi xuất khẩu lao động nước ngoài

0

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ KBCB ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BYT

Dưới đây là danh sách các bệnh viện, Cơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người đi lao động nước ngoài như Hàn quốc, Nhật bản, Đài loan … do Trung tâm cập nhật có dẫn chứng theo các văn bản của các bộ ngành liên quan.

Dẫn chú:

Công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015. Chi tiết Tại đây.

Công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Chi tiết Tại Đây.

Công văn số  1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016. Chi tiết Tại đây

Công văn số 630/CVL-QLLĐNN ngày 15 tháng 9 năm 2015. Chi tiết file Tại đây.

TT TỈNH/ THÀNH PHỐ CƠ SỞ
TT TÊN CƠ SỞ DẪN CHÚ
1 HÀ NỘI 1 Bệnh viện E theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
3 Bệnh viện đa khoa Đức Giang theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
4 Bệnh viện đa khoa Đống Đa theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
5 Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
6 Bệnh viện đa khoa Việt Pháp theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
7 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Ngọc theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
8 Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
9 Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
10 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
11 PKĐK Viêtlife theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
12 PKĐK Dr.Binh TeleClinic theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
13 BV Bạch Mai theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
14 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
15 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
16 Bệnh viện Bưu Điện theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
17 Bệnh viện đa khoa Thiên Đức theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
18 Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Hà Nội theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
19 Bệnh viện Giao thông vận tải theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
20 Bệnh viện Hữu Nghị theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
21 Trung tâm y tế Hàng không theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
22 Phòng khám Đa khoa, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội theo công văn số 1024 KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
23 Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 theo công văn số  1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
24 Bệnh viện Xây dựng theo công văn số  1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
25 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành theo công văn số  1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
26 Bệnh viện Than – Khoáng sản theo công văn số  1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
2 HẢI PHÒNG 1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa Kiến An theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Viện Y học Biển theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
4 Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 QUẢNG NINH 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện Bãi Cháy theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
4 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
4 LẠNG SƠN 1 Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
5 HÀ GIANG 0
6 TUYÊN QUANG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
7 LÀO CAI 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
8 CAO BẰNG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
9 YÊN BÁI 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
10 LAI CHÂU 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
11 ĐIỆN BIÊN 1 BVĐK tỉnh Điện Biên theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
2 Trung tâm Y tế Huyện Tuần Giáo theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
12 SƠN LA 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
13 PHÚ THỌ 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
14 VĨNH PHÚC 1 BV 74 Trung Ương theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa tỉnh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
15 BẮC KẠN 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
16 THÁI NGUYÊN 1 BV A Thái Nguyên theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
17 BẮC GIANG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
18 BẮC NINH 1 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa Thành An – Thăng Long theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Bệnh viện Quân Y 110 theo công văn số 1350 /KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
19 HẢI DƯƠNG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
20 HƯNG YÊN 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa Phố Nối theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
21 HÒA BÌNH 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
22 NINH BÌNH 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
23 NAM ĐỊNH 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
24 HÀ NAM 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
25 THÁI BÌNH 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
26 THANH HÓA 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa Hợp Lực theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Bệnh viện đa khoa Thanh Hà theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
27 NGHỆ AN 1 Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
28 HÀ TĨNH 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
29 QUẢNG BÌNH 1 BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
30 QUẢNG TRỊ 0  BVĐK tỉnh Quảng Trị theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
31 THỪA THIÊN-HUẾ 1 Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
32 QUẢNG NAM 1 Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam theo công văn số 1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
33 ĐÀ NẴNG 1 Bệnh viện C Đà Nẵng theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện Đà Nẵng theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Bệnh viện Phụ sản Nhi theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
4 Bệnh viện Hoàn Mỹ theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
5 Bệnh viện Đa khoa Tâm trí theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
6 Phòng khám đa khoa Phúc Khang theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
34 QUẢNG NGÃI 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
35 BÌNH ĐỊNH 1 Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
36 PHÚ YÊN 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
37 KHÁNH HÒA 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
38 GIA LAI 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
39 KON TUM 0
40 ĐĂKLĂC 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
41 ĐẮC NÔNG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa huyện Đăk R, Lấp theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Song theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
42 NINH THUẬN 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
43 BÌNH THUẬN 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
44 LÂM ĐỒNG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
45 TÂY NINH 0  BVĐK tỉnh Tây Ninh theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015
46 BÌNH DƯƠNG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
47 BÌNH PHUỚC 0
48 ĐỒNG NAI 1 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 BV Quốc tế Đồng Nai theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
49 BÀ RỊA-VŨNG TÀU 1 Bệnh viện Bà Rịa theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Trung tâm y tế Vietsovpetro theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
50 TP. HỒ CHÍ MINH 1 Bệnh viện Nhân dân 115 theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện Trưng Vương theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Bệnh viện quận Thủ Đức theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
4 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
5 Bệnh viện đa khoa An Sinh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
6 Phòng khám đa khoa Phước An-CN3 theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
7 Bệnh viện Chợ Rẫy theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
8 Bệnh viện FV theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
9 Phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
10 Phòng khám Đa khoa Quốc tế International SOS thuộc chi nhánh Công ty TNHH International SOS Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
11 Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
12 Bệnh viện Thống Nhất theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
13 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
14 Bệnh viện đa khoa Bưu điện theo công văn số 1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
15 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo công văn số 1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
51 LONG AN 0 theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
52 TIỀN GIANG 1 Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
53 BẾN TRE 1 Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
54 VĨNH LONG 0
55 TRÀ VINH 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
56 CẦN THƠ 1 Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
2 Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
3 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ theo công văn số 1350/KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016
57 HẬU GIANG 0
58 SÓC TRĂNG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
59 AN GIANG 1 Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
60 ĐỒNG THÁP 1 Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
61 KIÊN GIANG 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang theo công văn số 1024/KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015
62 BẠC LIÊU 0
63 CÀ MAU 0