HỢP TÁC VIỆT NAM – NHẬT BẢN TRONG LĨNH VỰC HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG

0

Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản được triển khai từ năm 2012 trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối thực hiện chương trình này và Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) là đơn vị trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.