Hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật

0

Ngày 20/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Lao động và Phúc Lợi xã hội, Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ họp tác đưa lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản (MOC)

Chi tiết công văn hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản (xem tại đây)