Dự kiến Lịch đăng kí thi tiếng hàn cho người XKLD chuyên ngành SXCT-Ngư Nghiệp cho người mới 2019

0

Theo nguồn tin đáng tin cậy
Lịch đăng kí thi tiếng hàn cho người xuất khẩu lao động chuyên ngành SXCT cho người mới dự kiến :
Thời gian đăng ký : Từ ngày 15-17/05/2019
Ngày bắt đầu thi : 2/7/2019
Ngày thông báo kết quả : dự kiến 4/8/2019

Lịch thi tiếng hàn cho người xuất khẩu lao động chuyên ngành ngư nghiệp dự kiến :

Ngày bắt đầu thi : 23/09/2019

Khi đăng ký cần mang theo

1. Hộ khẩu
2 .Chứng mình thư hoặc hộ chiếu
3 .3 ảnh 3,5 x4,5
Các huyện thông báo tạm dừng xuất khẩu sẽ được bộ LĐTB XH rà soát và thông báo từ ngày 6-11/05/2019

Trung tâm tiếng nước ngoài khai giảng lớp học và ôn thi tiếng Hàn trên máy tính vào ngày 15/04/2019 . Các học viên có thể tham gia khóa đào tạo học ôn với đội ngũ giảng viên và máy tính với phần mềm chuyên dụng đại học đại nam.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Địa chỉ: Số 54 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0973.24.5995 Điện thoại: 024.7304.5995

 

 

Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc
Đi xuất khẩu lao động Hàn quốc