NHỚ TỪ VỰNG SIÊU NHANH với CÁC TỪ VỰNG TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG NHẬT

0

NHỚ TỪ VỰNG SIÊU NHANH với CÁC TỪ VỰNG TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG NHẬT

Nếu các bạn chán học các từ vựng đơn lẻ, thì có thể thử chuyển sang cách học khác, học từ vựng đối lập nhau. Vì ý nghĩa của chúng đối lập nhau nên sẽ tạo ra sự khác biệt và dễ nhớ hơn..