TÀI LIỆU TIẾNG ĐỨC

0

Tiếng Đức dành cho người Việt

1.Âm và cách phát âm trong tiếng Đức

2. Đo lường, kích thước và tiền tệ

3. Thức ăn, nhà hàng và việc ăn uống

4. Nhà nghỉ, khách sạn

5. Bàn về thời gian

6. Thể thao, giáo dục thể chất và giải trí

7. Giao thông, liên lạc

8. Tiểu sử về bản thân