TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT

0

Thân gửi các bạn tài liệu Tự học tiếng Nhật mới nhất.

  1. Giáo trình IM Japan
  2. Mục lục
  3. Tiếng Nhật căn bản
  4. Tiếng Nhật trong công việc
  5. Giải thích ngữ pháp từ vựng
  6. Luyện chữ
  7. Phụ lục
  8. Chương trình đào tạo tiếng Nhật