Thay đổi ngày thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng

0

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019, danh sách ca thi, ngày thi và địa điểm thi chính thức đối với kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 03/06/2019. Tuy nhiên, vì lý do khách quan từ phía HRD Hàn Quốc, thời gian thông báo sẽ lùi lại đến ngày 20/06/2019.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo để người lao động được biết.