THÔNG BÁO BỔ SUNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THAM DỰ KỲ THI CBT ĐẶC BIỆT KỲ 01 NĂM 2019

0

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi hồ sơ của người lao động về nước đúng hạn đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn kỳ I năm 2019 cho phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số lao động hồ sơ không đạt tiêu chuẩn về ảnh chân dung hoặc hộ chiếu đang bị phía Hàn Quốc trả lại (danh sách tại ĐÂY)

Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị những người lao động có tên trong danh sách bổ sung file Ảnh chân dung (tiêu chuẩn: sử dụng phông trắng, mặc áo tối màu, kích thước 4×6 cm) hoặc ảnh hộ chiếu (trang có ảnh) vào địa chỉ email anhchandung.eps@gmail.com trước ngày 15/08/2019 với tiêu đề email là số báo danh tham dự kì thi tiếng Hàn của lao động, ví dụ như sau “ Nguyen Van A – 904xxxxx”.