THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH KỲ 1 NĂM 2019 VÀ HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

0

Căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 08/05/2019, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính Lần 1/2019 dành cho người lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn có nguyện vọng quay trở lại Hàn Quốc làm việc (thời gian tổ chức thi từ ngày 17/04 đến ngày 19/04/2019) và hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

– Người lao động xem điểm thi trên website của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tại địa chỉ:

https://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik/pass/candidate/sucessReportList.do?lang=ko

– Danh sách người lao động đỗ kỳ thi: Xem danh sách tại đây

– Kết quả chi tiết: Xem danh sách tại đây

– Để gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động đạt kết quả qua Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính Kỳ 1/2019 giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động chủ động tải hồ sơ đăng ký dự tuyển và thực hiện những công việc sau đây:

+ Hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển và nộp về Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 10/06/2019 (Hướng dẫn chi tiết tại đây)

+ Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: người lao động (Mẫu tải tại đây)

Lưu ý: Để xác nhận tình trạng hồ sơ dự tuyển gửi qua đường bưu điện đã được chuyển phát, đề nghị người lao động liên lạc với bưu điện (nơi gửi hồ sơ đi) để được trả lời.