Thông báo về việc xử lý hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Cập nhật kết quả thi của các học viên lớp ôn thi CBT tháng...

Dưới đây là danh sách kết quả thi của các học viên tại Trung tâm. Lớp này mọi người bắt đầu ôn từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 để thi CBT...

LỊCH HỌC LỚP V97

LỊCH HỌC LỚP ĐIỀU DƯỠNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 8:00 - 8:45 1 Shadowing Nghe Shadowing Nghe Ôn tập CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH 8:45 - 9:30 2 Hội thoại Nghe Hội thoại Nghe Ôn tập CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ TỐ NINH CÔ...

LỊCH HỌC LỚP V96

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG NHẬT ĐIỀU DƯỠNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 8:00 - 8:45 1 Shadowing Nghe Shadowing Nghe Ôn tập CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH 8:45 - 9:30 2 Hội thoại Nghe Hội thoại Nghe Ôn tập CÔ NHẬT ANH CÔ NHẬT ANH CÔ...

LỊCH HỌC LỚP B2

Lịch học tuần 1 Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh 1                   8h-8h50 Lektion 1 Wortschatz Grammatisch Übungen Lektion 2 2                 9h-9h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Bài tập Bài 2 3                 10h-10h50 Raum Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương 4                   14h-14h50 Lektion Wortschatz Grammatisch Lösen Übungen Lektion 2 5                  15h-15h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Chữa bài tập Bài 2 6                 ...

LỊCH HỌC LỚP B1

Lịch học tuần 1 Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum Lehrerin Thủy Lehrerin Thủy Lehrerin Thủy Lehrerin  Thủy Lehrerin Thủy 1                   8h-8h50 Lektion 1 Wortschatz Grammatisch Übungen Lektion 2 2                 9h-9h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Bài tập Bài 2 3                 10h-10h50 Raum Lehrerin Thủy Lehrerin Thủy Lehrerin Thủy Lehrerin  Thủy Lehrerin  Thủy 4                   14h-14h50 Lektion Wortschatz Grammatisch Lösen Übungen Lektion 2 5                  15h-15h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Chữa bài tập Bài 2 6                 ...

LỊCH HỌC LỚP A2

Lịch học tuần 1 Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum Lehrerin Hiền Lehrerin Hiền Lehrerin Hiền Lehrerin  Hiền Lehrerin Hiền 1                   8h-8h50 Lektion 1 Wortschatz Grammatisch Übungen Lektion 2 2                 9h-9h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Bài tập Bài 2 3                 10h-10h50 Raum Lehrerin Hiền Lehrerin Hiền Lehrerin Hiền Lehrerin  Hiền Lehrerin Hiền 4                   14h-14h50 Lektion Wortschatz Grammatisch Lösen Übungen Lektion 2 5                  15h-15h50 Bài 1 Từ vựng Ngữ pháp Chữa bài tập Bài 2 6                 ...

LỊCH HỌC LỚP A1

Lịch học tuần 1 Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh Lehrerin Oanh 1                   8h-8h50 Lektion 1 Alphabet Diktion Schreiben Lektion 2 2                 9h-9h50 Bài 1 Bảng chữ cái Cách phát âm Cách viết Bài 2 3                 10h-10h50 Raum Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương Lehrerin Phương 4                   14h-14h50 Lektion Alphabet Diktion Schreiben Lektion 2 5                  15h-15h50 Bài 1 Bảng chữ cái Cách phát âm Cách...

LỊCH HỌC LỚP K6

Lịch học tuần 1 월 화 수 목 금 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 교사 Hương 1                   8h-8h50 한글 익히기 모음 - 자음 작법 음절 구조 발음법 2                 9h-9h50 Làm quen với chữ tiếng Hàn Nguyên âm - Phụ âm Cách viết Cấu trúc âm tiết Cách phát âm 3                 10h-10h50 교사 Thanh 교사 Thanh 교사 Thanh 교사...

LỊCH HỌC LỚP K5

Lịch học tuần 1 월 화 수 목 금 교사 Dương 교사 Dương 교사 Dương 교사 Dương 교사 Dương 1                   8h-8h50 한글 익히기 모음 - 자음 작법 음절 구조 발음법 2                 9h-9h50 Làm quen với chữ tiếng Hàn Nguyên âm - Phụ âm Cách viết Cấu trúc âm tiết Cách phát âm 3                 10h-10h50 교사 Ngân 교사 Ngân 교사 Ngân 교사...