Hội thảo Chương trình Điều dưỡng viên Đức tại ĐH Đại Nam ngày 15-06-2019

Thời gian diễn ra hội thảo như sau: Thời gian Nội dung chương trình Người thực hiện 9h00 Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu Ban Tổ chức 9h30 Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu Trường Đại học Đại Nam 9h40 Phát biểu của...