TÀI LIỆU TIẾNG ĐỨC

Tiếng Đức dành cho người Việt 1.Âm và cách phát âm trong tiếng Đức 2. Đo lường, kích thước và tiền tệ 3. Thức ăn, nhà hàng và việc ăn uống 4. Nhà nghỉ, khách sạn 5. Bàn về...

TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT

Thân gửi các bạn tài liệu Tự học tiếng Nhật mới nhất. Giáo trình IM Japan Mục lục Tiếng Nhật căn bản Tiếng Nhật trong công việc Giải thích ngữ pháp từ vựng Luyện...
Thông báo về việc xử lý hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

TÀI LIỆU TIẾNG HÀN

Thân gửi các bạn Tài liệu tiếng Hàn mới nhất Tiếng Hàn cơ bản (PDF) Tiếng Hàn chuyên ngành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho người lao động tại Hàn Quốc  4500 câu giao...