THÔNG BÁO XUẤT CẢNH EPS

Category này là các thông báo xuất cảnh của chương trình EPS đi Hàn Quốc

Kế hoạch xuất cảnh ngày 06/1/2020 của người lao động đi làm việc tại...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 06/01/2020 (Tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo anh/chị đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động. (Danh sách tải tại đây). Để hoàn thiện các thủ tục trước khi đi...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/11/2019 của người lao động mẫu mực...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/11/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 16/10/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 16/10/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07/10/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 07/10/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở đào...

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH ĐƯỢC...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo anh/chị đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động. (Danh sách tải tại đây). Để hoàn thiện các thủ tục trước khi đi...

Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng lao động (xem danh sách tại đây). Để hoàn...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 28/8/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 28/8/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/8/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 26/8/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 21/8/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 21/8/2019 (tải danh sách TẠI ĐÂY) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ...