Kế hoạch xuất cảnh ngày 06/1/2020 của người lao động đi làm việc tại...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 06/01/2020 (Tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo anh/chị đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động. (Danh sách tải tại đây). Để hoàn thiện các thủ tục trước khi đi...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/11/2019 của người lao động mẫu mực...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/11/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất...

Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ...

Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 04/11/2019

  STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Kết quả kiểm tra hồ sơ 1 Nguyễn Đình Cương 15/10/1988 Thiếu photo 2 mặt thẻ F2 có chứng thực 2 Nguyễn Đình Phong 06/02/1983 Hồ sơ đủ 3 Lê Văn Hiếu 11/03/1990 Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn 4 Nguyễn...

KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP VÀ...

Từ ngày 25/09 đến 02/10/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 16/10/2019 của người lao động mẫu mực...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 16/10/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở...

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07/10/2019 của người lao động đi làm...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 07/10/2019 (tải danh sách tại đây) và đề nghị anh/chị: 1. Tập trung tại Cơ sở đào...

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH ĐƯỢC...

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo anh/chị đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động. (Danh sách tải tại đây). Để hoàn thiện các thủ tục trước khi đi...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH...

Triển khai kế hoạch tổ chức Vòng 2 – Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho những người lao động đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất...