Hội thảo Chương trình Điều dưỡng viên Đức tại ĐH Đại Nam ngày 15-06-2019

0

Thời gian diễn ra hội thảo như sau:

Thời gian Nội dung chương trình Người thực hiện
9h00 Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu Ban Tổ chức
9h30 Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu Trường Đại học Đại Nam
9h40 Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Trường Đại Học Đại Nam Đại diện Lãnh đạo Trường
9h50 Phát biểu của Lãnh đạo TTLĐNN Đại diện Lãnh đạo TTLĐNN
10h00 Thuyết trình về Chương trình Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (trình chiếu slide, video về chương trình) Bà Vũ Thị Thuận – Phó trưởng Phòng Tuyển chọn lao động – TTLĐNN
11h00 Trao đổi, thảo luận (các đại biểu, sinh viên đặt câu hỏi cho TTLĐNN giải đáp, trả lời) Ban Tổ chức
11h30 Bế mạc Ban Tổ chức